AUSMART GOAT PEDIA

Sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê dành cho cho trẻ 1 đến 15 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa AUSMART GOAT PEDIA:

  • Vitamin K2 (MK7), Canxi
  • Taurine, Chiết xuất tổ yến
  • DHA, GOS/FOS/INULIN
  • Kẽm, Lysine
  • Choline, MCT