Bebemil Australia GAIN Pha sẵn

Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp, còi

Khối lượng: 110ml

Thành phần của sữa Bebemil Gain Pha sẵn

  • Vitamin K2 (MK7)
  • D3
  • MCT
  • Inulin
  • Lysine
  • DHA