Bebemil Australia GLU

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường, tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Bebemil Glu

  • Mufa & Pufa
  • Vitamin B3
  • Omega 3, 6
  • Betaglucan