Bebemil Australia GROW IQ 3

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ 1 đến 10 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Bebemil Grow IQ

  • Vitamin K2 (MK7)
  • GOS
  • FOS
  • Inulin
  • Lysine
  • DHA