Bebemil Australia OPTI 1

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Bebemil Opti

  • Colostrum
  • MK7
  • DHA
  • L-carnitine