Bebemil Colostrum PEDIA 2

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Bebemil Pedia

  • Lysine
  • Vitamin K2 (MK7)
  • FOS
  • Inulin
  • Colostrum
  • MCT, DHA