BiosFocus Australia GROW IQ

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ 1 đến 16 tuổi

Khối lượng: 900g

Thành phần của sữa BiosFocus Australia Grow IQ

  • Vitamin D3, MK7
  • 2 – FL HMO
  • Colostrum, GOS/FOS
  • Canxi cá tuyết
  • DHA