Donamil Australia INFANT 1

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Donamil Infant

  • Colostrum
  • Vitamin K2 (Mk7)
  • DHA, Lactoferrin
  • L-carnitine