Hakura GROW IQ 3

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ 1 đến 10 tuổi

Khối lượng

800g

Thành phần của sữa Hakura Grow IQ

  • MK7
  • Lysine
  • MCT
  • DHA