Hakura PEDIA PRO 2

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi

Khối lượng

800g

Thành phần của sữa Hakura Pedia Pro

  • MCT
  • Vitamin D3
  • Protein
  • DHA