Lactomil ExtraGold PEDIA PRO

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Lactomil ExtraGold Pedia Pro

  • Lysine, MCT
  • Vitamin D3 (MK7)
  • 2 – FL HMO
  • Colostrum
  • DHA