Lactomil ExtraGold SURE&CANXI Colagen

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người trưởng thành

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Lactomil ExtraGold Sure&Canxi Colagen

  • Betaglucan, lecithin
  • Colostrum, Leucine
  • Canxi cá tuyết
  • Vitamin D3, MK7