Lactomil GROW 3

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ trên 1 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Lactomil GROW 3

  • Vitamin D3, MK7
  • Lactoferrin
  • Colostrum
  • Choline
  • Taurine
  • DHA
  • Calciun NANO