Pillas Australia INFANT

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi

Khối lượng: 900g

Thành phần của sữa Pillas Australia Infant

  • Colostrum
  • Vitamin D3, MK7
  • DHA
  • Lactoferrin, GOS/FOS