Pillas Australia PEDIA (nhỏ)

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi

Khối lượng: 400g

Thành phần của sữa Pillas Australia Pedia

  • Lysine, MCT
  • Vitamin D3 (MK7)
  • 2 – FL HMO
  • Colostrum
  • DHA