Tamilas Australia SURE

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người trưởng thành

Khối lượng: 900g

Thành phần của sữa Tamilas Australia Sure

  • Betaglucan, lecithin
  • Colostrum, Leucine
  • Canxi cá tuyết
  • Vitamin D3, MK7