Ttomil BABY 1

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa GoFamil Infant

  • Colostrum
  • Lactoferrin
  • MK7
  • DHA từ tảo biển
  • Tổ yến Nhật Bản