Ttomil DIABETES

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Ttomil DIABETES

  • Colostrum
  • Lactoferrin
  • MK7
  • Canxi Carbonate Nano
  • MUFA-PUFA