Ttomil KID 2

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi

Khối lượng: 800g

Thành phần của sữa Ttomil KID 2

  • MK7
  • Colostrum
  • Lactoferrin
  • DHA chiết xuất từ tảo biển
  • Tổ yến Nhật Bản